web maker

Dokument

Här finner du säkerhetsdokument och policydokument. 

På RTcon AB har vi hög ambition avseende kvalitet och hållbarhet. Läs mer i vår Kvalitetspolicy och i vår Hållbarbetspolicy

Säkerhetsdokumenten här är en sammanställning av de Tri och Säkerhetsmeddelanden som är giltiga och som är offentliga K1 klassade dokument. Dokumenten är normalt till för internt bruk men vi har valt att göra dem tillgängliga för våra samarbetspartners och andra. Syftet är att bidra till att öka säkerheten i- och nära spår. RTCON AB tar dock inget ansvar för att dessa dokument alltid är korrekt uppdaterade, även om det är vår ambition.

Länkarna öppnas i nya fönster. Klicka på rubrikerna nedan längre ner på sidan (Säkerhetsdokument) så finner du dokumenten. 


Senast uppdaterad: 
2024-06-17
Säkerhetsmeddelande

RTcon Beställningsblankett för resurser 
Spara och fyll i samt maila oss så hjälper vi dig! 

Säkerhetsdokument


SM - Säkerhetsmeddelanden 2024

2024-01 Förteckning över gällande sm och trim
2024-02 Tub led-signaler fas-far
2024-03 Tub sprängingsarb hoa-31 juli 2024
2024-04 Tub inskränkning i skyddsutrymme Gamla stan-Slussen
2024-05 Nb sprängningsarbete Nockeby torg-Nockeby
2024-06 Tub sprängningsarbete Brommaplan-Åkeshov
2024-07 Nb sprängningsarbeten intill hållplats Olovslund
2024-08 Tub tri ur bruk tvätt- och saneringshall HO
2024-09 Tub begränsningar för c30 i Nybodadepån
2024-10 Tub signalering in-och utfart HO
2024-11 Tub sm 2023-88 upphör att gälla
2024-12 Tub tri ur bruk spår 13-16 östra sidan
2024-13 Rb urkopplingsfunktion för vägskyddsautomatik
2024-14 Tub spr Bredäng
2024-15 Tub dörrpaminnelsemärke Slu-Gas
2024-16 Tub Hot-Lih permanent hastighetsbegränsning
2024-17 Tub elarbete Fatburen 1 och 2
2024-18 Uppställning av arbetsredskap
2024-19 Tub utrymning tub 2 Söderstromsbron 240226-240831
2024-20 Tub sprängingsarb ri till 31 dec 2024
2024-21 Tub inskränkning i skyddsutrymme Slu-Gas
2024-22 Tub ibruktagande av växlar på Söderströmsbron
2024-23 Tub förlangning arbete i tvätthall Vällingbydepån
2024-24 Tub förlangning arbete i tvätthall Nybodadepån
2024-25 LB Tri spv ur bruk Ropsten -Torsvik
2024-26 NB Sprängningsarbeten intill hållplats Olovslund
2024-28 Tub Bas-U område Slu-Gas
2024-29 Tvb förlängning sprängningsarbeten Karlsbodavägen
2024-30 Spvc växelstyrning vid Alkärret åter i bruk
2024-31 Sb tillfälligt förbud mot tågrörelse och arbeten på Saltsjöbanan
2024-31 ÄSM Sb återkallande av tillfälligt förbud mot tågrörelse och arbeten på Saltsjöbanan
2024-32 Tub inkoppling led-signaler
2024-33 Jvg ny tri jvg från 1 juli 2024
2024-34 Jvg nya banböcker från 1 juli 2024
2024-35 Tub montering av arbetarskydd samt inskränkt säkerhetszon GAS-SLU
2024-36 Tub förlängning arbete i tvätthall Vällingbydepån
2024-37 Tub förlängning arbete i tvätthall Nybodadepån
2024-39 LB Tri spv i bruk Ropsten -Torsvik
2024-40 RB förbud mot att trafikera visst spår Sthlm Östra m- vagn typ x10p
2024-41 LB förandring av signaler växlar samt hastighetsbesked
2024-42 Tubtestning av ny kodgivare i hju
2024-43 LB förandring av signaler växlar samt hastighetsbesked
2024-44 Tub förlangning tri ur bruk sp 10a till 12a ri
2024-45 Tub ytterligare förlängning arbete i tvätthall Nybodadepån
2024-46 Tub ytterligare förlängning arbete i tvätthall Vällingbydepån
2024-47 SB återkallande av varaktig jordning av kontaktledningsanläggning sjl-igb
2024-48 Tub testning av ny kodgivare i hju - förlangt i tid
2024-49 RB ogräsbekämpning på Roslagsbanan juni 2024

SM - Säkerhetsmeddelanden 2023
2023-01 Förteckning över äldre fortfarande gällande sm och trim
2023-02 NB ny banbok för Nockebybanan version 2
2023-04 Komplettering och förtydligande till SSÄ INS-0008
2023-05 TUB ny banbok
2023-06 RB Sprängningsarbeten Enebyberg
2023-07 SB avstängning av Saltsjöbanan och avlyst spår hed-sjl
2023-09 TUB permanent hastighetshöjning i cirkulärtunneln söderspår
2023-11 Förtydligande av spårbeträdande och T-skydd
2023-13 Tub införande av led-signaler fas-far
2023-15 Pendel ritning över Brodepån felaktig
2023-16 Tvb Tvärbanans ändhallplats Sickla flyttas tillfälligt
2023-18 Tub sprängningsarbeten Hökarängen
2023-19 Tvb nya signaler mm på Kistagrenen
2023-20 Tub förbud att beträda sträckan gas-slu
2023-21 SB Utökat område med Tri jvg ur bruk på Saltsjöbanan
2023-22 Tub upphävande av restriktioner Slu-Gas
2023-23 Tub sprängning Johannelund
2023-24 Tub växelbyte tub 1- tub3 ÄSM
2023-25 Tub huvudsignalmärken infart HÖ
2023-26 Tub permanent hastighet i cirkulärtunneln Söder- och Norrspår
2023-28 Anvandande av spårgående arb redskap
2023-29 Spv ny tri spv från 1 juli
2023-30 Tub trafikförändringar slu-gas tub 2 påsken 2023
2023-31 Tub ibruktagande av västra slingan HÖ
2023-32 Tub signal ur bruk Söderströmsbron
2023-33 Tub Tri Tub ur bruk Östra slingan HÖ
2023-35 Tub Tri tub fortsatt ur bruk RI 230908
2023-36 Pendel asd-spår 1 och 2 ur bruk
2023-37 RB sprängningsarbeten intill Tibble station
2023-38 RB ny banbok för Roslagsbanan version 12
2023-39 LB Tri spv ur bruk Ropsten-Torsvik
2023-40 RB Sprängningsarbeten Enebyberg
2023-41 Tub signal fortsatt ur bruk Söderströmsbron
2023-42 Tub slu restriktioner på plattformssträckan
2023-43 Tub inskränkning i skyddsutrymme slu-gas
2023-44 SB avstängningar 2023-06-09
2023-45 RB ogräsbekämpning längs RB
2023-46 Tub huvudsignalmärke tce tub 2
2023-47 Tub sprängningsarbeten hökarangen 230621
2023-48 Tvb och nb nya banböcker och instruktioner
2023-50 Tub Tri ur bruk RT 2023-06-26-2024-09-30
2023-51 Tub Tri ur bruk hoa-far 230628
2023-52 RB upphävande av SM 2021-58
2023-53 Tub upphävande av SM 2023-50
2023-54 Tvb Bromma flygplats stoppbock flyttas
2023-55 Tub ändrad placering huvudsignalmärke Tce
2023-56 Tub huvudsignalmärke Tce pfd 1
2023-57 (ÄSM) Tub permanent hastighet i cirkulärtunneln norrspår
2023-58 Tub signal åter i bruk på Söderströmsbron
2023-59 Rb sprängningsarbeten intill Tibble station
2023-61 Tub avstängning av Vicos
2023-62 Tub Tri i bruk 230816 Hökarängen
2023-63 Tub Tri i bruk 230820 Hökarängen
2023-64 Tub Tri ur bruk RI 2023-08-21-25-08-31
2023-66 Nb signaler ur funktion
2023-67 Tub arbeten med ställverkstavlan tlc 3
2023-68 Rb förlängda sprängningsarbeten Enebyberg
2023-69 Tub tri i bruk Östra slingan HÖ
2023-70 Nb huvudsignaler åter i bruk ALG
2023-72 RB ogräsbekämpning på Roslagsbanan
2023-73 Tub tri fortsatt ur bruk RI 230909-231130
2023-75 Tub hinderfrihet för c30 9200 samt 9201 HOT-RMG
2023-76 Tub sprängingsarbeten HOA
2023-77 Tub arbeten i Nybodadepån
2023-78 Tub arbeten i Vällingbydepån
2023-79 LB Tri spv ur bruk Ropsten-Torsvik förlängd
2023-80 Spvc växelstyrning vxl 24 vid Alskärret ur bruk
2023-81 Lb tri spv i bruk Ropsten-Torsvik 231002
2023-82 Tub rutin arbeten Söderström anmälan
2023-83 Tub strömbegränsningsmärke gas-zid Norr- och Söderspar
2023-84 Tub förstärkt säkerhetskommunikation tub 2
2023-85 Tub tri i bruk tvätthall 20 okt 4 nov samt saneringshall 20 okt
2023-86 Tub restriktioner för c30 i HO
2023-87 Tub arbeten med ställverkstavlan TLC 3
2023-88 Tub övertäckning wig wag
2023-89 SB arbetsområden med Tri jvg ur bruk på Saltsjöbanan
2023-90 Tub tri ur bruk RI
2023-91 TvB Sprängningsarbeten Karlsbodavagen
2023-93 Tub Tri i bruk tvätthall HÖ
2023-94 Tub permanent höjning av sth i cirkulärtunneln söderspar

SV - Säkerhetsvarningar 2023 
2023-02 Spår termitsvetsar skv-elite
2023-03 Tub händelse gas-slu
2023-04 Säkerhetsvarning högre hastigheter på RB

SV - Säkerhetsvarningar 2022
2022-01 Fotografering i icke-publika utrymmen
2022-02 Spår termitsvetsar skv-elite

SM - Säkerhetsmeddelanden 2022
2022-01 Förteckning över äldre fortfarande gällande trim och sm
2022-02 RB särskilda åtgarder vid drift med korta tåg mellan djo och rnb
2022-03 Tub sprängningsarbeten intill Högdalsdepån
2022-04 Tub utökning försök suicidprev
2022-05 TF byte av telefonisystem
2022-06 TUB berg och sprängningsarbeten i ho
2022-07 Tvb nattavstängning på Kistagrenen
2022-08 Tub sprängning vid ho
2022-09 Tub försök med blått ljus
2022-10 Tub ho skyddsutrymme saknas spår 26
2022-11 Tub ats och transport
2022-12 Tvb ny banbok för Tvärbanan version 11
2022-13 Rb ny banbok för Roslagsbanan version 10
2022-14 Tub flyttning av depågräns Högdalsdepån
2022-15 Tub ats och transport
2022-16 Tub sprängning vid Högdalsdepån Östra
2022-17 Tub sprängning vid Högdalsdepån Västra
2022-18 Tub förändringar i spårbegränsningar na
2022-19 Rb ändring av signalmedel Enebyberg
2022-20 Rb sprängningsarbeten Enebyberg
2022-21 Arbeten med uppgradering av trafikradiosystemet
2022-22 Tub ogräsbekämpning inom tunnelbanan
2022-23 Tub sprängningsarbeten Ropsten
2022-24 Pendel avstängd in och utfart as
2022-25 Rb ogräsbekämpning på Roslagsbanan
2022-26 Pendel förändringar in och utfart as
2022-27 Tri jvg ur bruk på Roslagsbanan
2022-28 Tub huvudsignalmärke sätts upp mellan duv och ris
2022-29 RB ny banbok för Roslagsbanan version 11
2022-30 Tvb tillfälliga plattformar Sickla
2022-31 RB automatisk återtagning av mag
2022-32 RB sprängningsarbeten Enebyberg
2022-33 Namnbyte OAS till BDL Bandriftledning
2022-34 Tub förlangt utrymningsförfarande Söderströms
2022-35 RB ogräsbekämpning på Roslagsbanan
2022-36 Tvb test av pyramidmattor på Tvärbanan
2022-37 Tub ny tri från årsskiftet (ÄSM uppdaterat)
2022-38 Ny version av säb-0409
2022-39 RB upphävande av SM 2021-57
2022-41 RB vägskydd tillfälligt ur bruk vid Viggbyholm
2022-44 Pendel nya spårfunktioner as
2022-45 Pendel förandringar in och utfart as
2022-46 TUB inskränkning i skyddsutrymme Gamla stan-Slussen
2022-47 RB signalställverk säkerhetsrelaterade spärrningar vid datorbyte
2022-48 Pendel misslyckat återöppnande av as södra infart
2022-49 Tub sprängningsarbete HO
2022-50 Detta säkerhetsmeddelande finns enbart tillgängligt i Sitrus BHR
2022-51 Pendel förändringar in och utfart as
2022-52 Tub förändrade begränsningar för c30 i Nybodadepån
2022-54 Tub förbikörning av station Slussen
2022-55 Tub införande av led signaler fas-far
2022-56 Tub tri ur bruk ri 221219-230430

SM 2021
2021-01 Förteckning över äldre fortfarande gällande TriM och SM
2021-02 Tub sprängningsarbeten Slussen
2021-03 SpvC permanent klossning av växlar mm
2021-04 Sb Tvb Sprängningsarbeten intill hållplats Sickla
2021-05 Tub restriktioner vid spårbeträdande GUP
2021-06 Tub förkortning av spåren vid Akalla station
2021-07 Tub sprängning ovanför Rissnedepån
2021-08 Rb Tri jvg tas i bruk på delar av Vallentunadepån
2021-09 RB skyltar för provkörning sätts upp mellan ldm och ekg
2021-10 TUB Restriktioner vid vertikalschakt
2021-11 Tvb Klovning av spårväxlar vid valla torg
2021-12 RB Särskilda åtgärder vid drift med motorvagn typ x15p
2021-13 RB restriktioner för arbete och spårbeträdande vid provkörningar
2021-14 TUB skyddsform och id-nummer vid snöröjning
2021-15 TUB Huvudsignalmärke tce tub_1 -210310-30
2021-16 TUB Sprängning ho västra
2021-17 TUB permanent hastighet cirkulären
2021-18 TUB Sprängning Högdalsdepån Östra
2021-19 TUB Ny banbok för Tunnelbanan
2021-20 TUB Sprängningsarbeten Slussen
2021-21 RB Tri jvg tas i bruk i hela Vallentunadepån
2021-22 RB Sprängning intill Roslags Näsby stn
2021-23 TUB Tri ur bruk slu-mbp 210422-1130
2021-24 SB TVB Sprängningsarbeten intill hållplats Sickla
2021-25 TUB Sprängningsarbeten intill Högdalsdepån och västra spårharpan
2021-26 TUB Tri ur bruk västra slingan ho 210505-221231
2021-27 Nya telenummer ledningscentraler
2021-28 TVB Uppdatering av manöversystemet Cactus
2021-30 RB Tri jvg ur bruk tab-bal och ldm-kar
2021-31 TUB avlyst spår hod
2021-32 TUB sprängningsarbeten intill Högdalsdepån förlängs
2021-33 Pendel Älvsjodepån spår 32 norra bangården ur bruk
2021-34 Pendel upphävande av sm 2021-33
2021-35 Tub ytterligare åtgärder avlyst spår hod
2021-36 RB tri jvg ur bruk på delar av Roslagsbanan
2021-37 TUB ytterligare åtgarder avlyst spår hod
2021-38 SB tvb förlangt spängningsarbete intill hållplats Sickla
2021-39 RB ändring av signalmedel på sträckan Visinge - Täby kyrkby
2021-40 TUB ändrade signalbilder GUP
2021-41 RB Höjning av sth Bällsta-Vallentuna
2021-42 Tub berg och sprängningsarbeten i ho
2021-43 Tub omkopplingsarbete tlc 1
2021-44 Tub prov och tester och klovning av växlar vy
2021-45 Tvb nattavstängning Kistagrenen
2021-46 Tub uppdatering av åtgarder avlyst spår hod
2021-47 Tub ytterligare uppdatering åtgarder hod
2021-48 Tub försoka att förhindra påkörning
2021-49 SB Tvb förlangt sprängningsarbete intill hållplats Sickla
2021-50 Tvb tri spv ur bruk nus bfp
2021-51 Tub mjukvarubyte stv gup
2021-52 Tvb ändrad återställningsfunktion för axelräknare på Kistagrenen
2021-53 Tvb ändring av signalinrättning
2021-54 RB tri jvg tas i bruk tab-ldm banbok version 9 i bruk (Uppdaterad med ÄSM)
2021-55 Tub flaggvakt vid västra infarten Högdalsdepån
2021-56 Tub sprängningsarbeten intill Högdalsdepån Östra
2021-57 RB Förlangning restriktioner för arbeten och spårbeträdande vid provkörningar
2021-58 RB Vallentunadepån -skyddsåtgärder mot överbryggning
2021-59 Tub utrymning tub 1 samt 2 Söderströmsbron
2021-60 Tub signalanläggning wig - wag vid västra infarten Högdalsdepån
2021-61 Tvb tri spv åter i bruk nus-bfp
2021-62 Tub arbete med rökluckor tce-ktg
2021-63 Tub tri ur bruk slu-mbp 210422-230331 förlängs
2021-64 Tub omkopplingsarbeten tlc 1 och 2
2021-65 Tub försök med kontaktskyltar suicidprevention
2021-66 Byte av telefonisystem
2021-67 Pendel nya spårfunktioner as
2021-68 RB tri jvg tas i bruk ldm-kar
2021-69 Tvb flyttning av huvudsignal 640 ard
2021-70 Tub ny bilinfart i ho

SM 2020
2020-01 Förteckning över äldre fortfarande gällande SLM, TriM och SM
2020-02 Tub Avkortning spår söder om KTG
2020-03 Tub Förbud mot att framföra C30-tåg söder om vändspåret
2020-04 Tub Huvudsignalmärke vid TCE och MRT
2020-05 Tub Söderströmsbron åter till ordinarie Sth
2020-06 Tub Återgång till ordinarie sth Söderströmsbron - ej tub 2 norrut
2020-07 Tub Inskränkning i skyddsutrymme Gamla stan-Slussen
2020-08 Tub Fortsatt inskränkning i skyddsutrymme GAS-SLU
2020-09 Tub Huvudsignalmärke sätts tillfälligt upp vid TCE pfd 1
2020-10 RB Tri jvg ur bruk Täby kyrkby till och med Kårsta
2020-11 RB Tri jvg ur bruk på spår 1 och Arninge
2020-12 Tub Flytt av utfartssignaler Högdalsdepån
2020-13 Tillfalligt avsteg SSÄ SÄB 0056 elsäkerhetsbestämmelser utbildningar
2020-14 RB trafikavstängning enligt sm 2020-10 upphävs
2020-15 Tub flytt av signal 709 vat
2020-16 Tub sprängning slussen 200420-0831
2020-17 Rb sprängningsarbeten intill station rnb
2020-18 Rb sprängningsarbeten intill station sta
2020-19 Tub förberedande arbeten inför relärumsflytt
2020-20 RB Fortsatta sprängningsarbeten intill station Roslags Näsby
2020-21 Tvb säkerhetsinstruktion fär Kistagrenen
2020-22 Tub Spårarbetsområde vid GUP
2020-23 Rb Tri tas ur bruk Täby Kårsta
2020-24 Rb fortsatta sprängningsarbeten intill stn Roslags Näsby
2020-25 Tub Begränsningar för C30 i Nybodadepån
2020-26 Spvc Säkerhetshojande åtgarder i växlar på spårvag city
2020-27 Tvb Säkerhetsinstruktion för delar av tvärbanan tri ur bruk
2020-28 Tub p-knappstryckning infart mellanspår Åkeshov
2020-29 Tub ibruktagande av in-och utfartssignaler Norsborgsdepån
2020-30 Tub förbud att trafikera na med c30
2020-31 Spvc tri spv tas i bruk spår 3 Alkarrshallen
2020-32 Tvb byggöverfart vid Gullmarsplan
2020-33 Tvb ombyggnad nus tri spv i bruk på Kistagrenen
2020-34 Tub Ändrade begränsningar för C30 i Nybodadepån
2020-35 Tvb bestämmelser för Kistagrenen
2020-36 Tvb ny signalanlaggning i bruk norra ulvsunda
2020-37 Sb tvb sprängningsarbeten intill hållpats Sickla
2020-38 Tub sprängningsarbeten intill Högdalsdepån
2020-39 Tri Jvg tas ur bruk från Åkers Runö till och med Österskär
2020-40 Ny version av banbok för Roslagsbanan
2020-41 Tvb ändringar av signalmedel på sträckan grd-jof
2020-42 Tvb ändrad växelstyrning och signalering vid mad och glb
2020-43 Tub ändring av spårlayout vid gup
2020-44 Tub nytt skyddsutrymme under pfd 2 gup
2020-45 Tub ändringar i spårlayout vid akh
2020-46 Tub begränsningar i funktionerna inom akh ställverksområde
2020-47 SB sprängning intill stn nacka
2020-48 Tub fortsatta sprängningar Slussen 200901-201231
2020-49 Tub upphävande av sm 2020-46
2020-50 Tub utrymning tub 1 samt 2 Söderstromsbron
2020-51 Tub ändring begränsade rörelser för c30 i na
2020-52 Tub permanent hastighetsbegränsning glb - gup
2020-53 Tub restriktioner vid vertikalschakt
2020-54 Tub huvudsignalmarke tce mrt
2020-55 Tvb bestämmelser för Kistagrenen på Tvärbanan
2020-56 Tvb anpassning av plankorsning Gransgatan
2020-57 Tvb trafikeringsrestriktioner för Kistagrenen
2020-58 Tub restriktion Norsborgdepån
2020-59 Tvb återkallande av sm 2020-57
2020-60 RB Tri jvg tas i bruk på delar av Vallentunadepån
2020-61 Tub Sprängningsarbeten intill stn Kärrtorp
2020-62 Tub avstängda tågvägar Åkeshov
2020-63 Tub sprängningsarbeten ovanför Rissnedepån (ersatt med detta uppdaterade SM 27/10)
2020-64 SB fortsatta sprängningsarbeten intill Nacka station
2020-65 Spv SM 2019-51 upphör att gälla
2020-66 TUB sth 70 på fem platser tub maa rälsförhöjningsbrist
2020-67 TUB Åkeshov avstängda tågvagar åter i drift
2020-68 TUB sprängningsarbeten intill stn Bandhagen
2020-69 TUB Restriktioner för C20U
2020-70 TUB Upphävande av sm 2020-58
2020-71 RB tri jvg tas i bruk tab-kar samt ny banbok för RB
2020-72 TvB driftstart på Kistagrenen och ny banbok för tvärbanan
2020-73 Tub sprängning högdalsdepån för FUT

SM utgivna 2019
2019-07 Tub Körförbud växel Slu-Mbp
2019-08 SpvC tri spv ur bruk spår 3-4 i Alkarrshallen (not: uppdaterat utskick 2021-01)
2019-11 SpvC Formljussignal A mellan Dgs och Wau flyttas
Ä-2019-11 SpvC Formljussignal A mellan Dgs och Wau flyttas
Ä-2019-16 RB Tri Jvg ur bruk på uppspåret Åku-Åkb
2019-17 Tub Bas-U område vid Fridhemsplan
2019-18 Tub Återgång till normalspår på söderströmsbron tub1
2019-22 Tub Ibruktagande av nya signaler och växlar Fhp
2019-29 Tub Utförande av räddningsfrånkoppling Thp-Fhp 
2019-37 Tub Utrymning tub 1 och 2 Söderströmsbron 24 juni 2019
2019-44 Tub Ny trafiksträckning Söderströmsbron Tub2
2019-48 Tub Förändring hastighetsbesked mellan SLU och GAS
2019-51 Spv Restriktioner vid frånkoppling A35 och A36
2019-52 Driftläget söker ATP-besked slopas vid vissa signaler
2019-60 Tub Förlängning BAS-U, GAS-SLU
2019-62 Tub C30 får ej gå på Tub 1 med inkopplad HS
2019-67 Tvb Restriktioner för trafik på Tvärbanan

SM utgivna 2018
10-2018 C20 vagnar ombyggda för nytt signalsäkerhetssystem som skulle ha installerats på Tub 2
17-2018 Tub Bas-U område Gas-Slu 
46-2018 Ändringar av namn och förkortningar på stationsnamn 
48-2018 TvB Flytt av huvudsignaler

SM utgivna 2017
13-2017 Arbete under T-skydd är inte längre tillåtet Skt-Gup söderspår
15-2017 Felaktig friarumsprofil Skt-Gup
16-2017 Förtydligande av Tri Tub par 33, moment 9
33-2017 Tillfällig rutin för spårarbetsplanering

SM utgivna 2016
08-2016 Tillfälligt utökat C-skydd för snöröjning på LB
11-2016 Särskild handhavanderutin vid spärrning
16-2016 Ändrad rutin vid provkörning i Mörby verkstad
45-2016 Instruktion vid lokalfrigivning av växlar på TvB
46-2016 Restriktion vid överfart med arbetståg från Tub 1 till Tub 2, Strömbron
50-2016 Skyddsutrymme saknas Gup

SM utgivna 2015
42-2015 Ändring av förkortningar på stationsnamn
43-2015 Tillfälliga rutiner rörande axelräknare på LB 

SM utgivna 2013
02-2013 Säkerhetsfunktioner
20-2013 Nödutg och åtgärder vid brandlarm i Tranebergstunneln

SM utgivna 2012
11-2012 SM angående användare av spårgående arbetsredskap

SM utgivna 2011
05-11 C-skydd

SM utgivna 2010
08-10 Rättelse i Tri Jvg §25 moment 12

SM utgivna 2009
06-09 Tillägg till Tri Tub 
19-09 Förtydligande av Tri rörande arbete med rörliga maskiner på plattform

SM utgivna 2007
28-07 Sprängning Mbp-Skt

TriM 01-2013 Tub
TriM 03-2013 Spv
TriM 04-2013 Jvg
TriM 05-2013 Jvg
TriM 01-2014 Tub
TriM 02-2014 Spv
TriM 03-2014 Spv
TriM 04-2014 Spv
TriM 01-2015 Spv
TriM 07-2017 Jvg
TriM 08-2017 Jvg
TriM 02-2018 Jvg
TriM 03-2018 Spv
TriM 04-2018 Pendel
TriM 2019-01 Jvg
TriM 2019-02 Tub
TriM 2019-03 Jvg
TriM 2019-04 Tub
TriM 2020-01 Spv
TriM 2020-02 Spv
TriM 2020-03 Jvg
TriM 2020-04 Tub
TriM 2020-05 Pendel
TriM 2020-06 Jvg ändringar gällande arbete på avstängt spår
TriM 2020-07 Tri tub tillfälligt avsteg intervall för fortbildning
TriM 2020-08 Tri spv tillfälligt avsteg intervall för fortbildning
TriM 2020-09 Tri jvg tillfälligt avsteg intervall för fortbildning
Trim 2020-10 Tri tub korrigering av trim 2019-04
Trim 2020-11 Pendel ändring i tri pendel moment 3.2.1 starta en växling
Trim 2020-12 Pendel ändring i tri pendel bilaga 4
Trim 2020-13 Tri spv ändringar pga annat signaleringskoncept på Kistagrenen
Trim 2021-01 TUB förvaring av gasflaskor
Trim 2021-02 Jvg Tillägg och ändringar i Tri pga anskaffning av nya motorvagnar x15p
Trim 2021-03 TUB Kompletteringar i tri tub
Trim 2021-04 JVG ändringar i paragraf 13
Trim 2021-05 JVG ändringar pga slopade trafikledningsformer mm
Trim 2021-06 Pendel-tillkommande spår Älvsjö (v3 av utgivna 2021-06)
Trim 2021-07 Jvg ändringar för bemanning av normaltåg
Trim 2021-08 Pende - krav vid ledsagning i depå
Trim 2022-01 Tub införande av F-skydd
Trim 2023-01 Tub antal arbeten på en plattformssträcka
Trim 2023-02 Tub antal arbeten som en tsm kan övervaka Slu-Tce
Trim 2024-01 Pendel ändring i tri pendel bilaga 5
Trim 2024-02 Jvg ändring i Tri beträffande fel på vägskyddsanläggningar 0

E-post:

info@rtcon.se

Orgnr:

556883-6091

© Copyright RTcon AB 2023