Länk sparas automatiskt

Dessa säkerhetsdokument är en sammanställning av de Tri och Säkerhetsmeddelanden som är giltiga. De baseras på SM 2019-01 som sammanställer alla giltiga meddelanden för 2019.

Dokumenten är normalt till för internt bruk men vi har valt att göra dem tillgängliga för våra samarbetspartners och andra. RTcon AB tar dock inget ansvar för att dessa dokument alltid är korrekt uppdaterade, även om det är vår ambition.

Länkarna öppnas i nya fönster.

Senast uppdaterad:
  2019-11-26
  Säkerhetsmedelanden

  2019-10-01
  SSÄ SÄB

Säkerhetsdokument

SM utgivna 2019
2019-01 Förteckning över äldre fortfarande gällande SLM, TriM och SM
2019-02 Tub Förlängd giltighetstid för SM 17-2018 Bas-U område Gas-Slu 
2019-03 SpvC Tri Spv ur bruk på spår 1 i Alkärrshallen
2019-04 RB Alternativ utryckningsväg Viggbyholm 
2019-05 Tub Sprängning Höä
2019-07 Tub Körförbud växel Slu-Mbp
2019-08 SpvC Tri Spv ur bruk spår 3 och 4 i Alkärrshallen
2019-09 Tub Avsaknad av tunnelbelysning norr om stn Slussen
2019-10 LB Tillfällig säkerhetsanordning i Aga-depån upphör att gälla
2019-11 SpvC Formljussignal A mellan Dgs och Wau flyttas
Ä-2019-11 SpvC Formljussignal A mellan Dgs och Wau flyttas
2019-12 Tub Arbete med att säkra elkraft vid strömbortfall för TLC 3, Västra skogen
2019-13 Tub Sprängningsarbeten intill stn Jol
Ä-2019-13 Tub Sprängningsarbeten Jol
2019-14 RB Tri Jvg under påskavstängning 2019
2019-15 Tub Arbete med att säkra elkraft vid strömbortfall för TLC 2
Ä-2019-16 RB Tri Jvg ur bruk på uppspåret Åku-Åkb
2019-17 Tub Bas-U område vid Fridhemsplan
2019-18 Tub Återgång till normalspår på söderströmsbron tub1
2019-19 Tvb Tillfällig bansträckning vid Kov samt Tri Spv ur bruk
2019-20 SB ATC införs på Saltsjöbanan mm
2019-21 Tub Utrymning tub 2 Slu-Gas
2019-22 Tub Ibruktagande av nya signaler och växlar Fhp
2019-23 Tub Tri Tub ur bruk i del av Norsborgsdepån
2019-24 Tub Akut om RFK Thp-Fhp
2019-25 Arbete med trafikradiosystemet
2019-26 NB Sprängningsarbeten intill hålplats Nockeby
2019-27 NB Förlängning av sprängningsarb Nob
2019-28 Tub Huvudsignalmärke vid Tce
2019-29 Tub Utförande av räddningsfrånkoppling Thp-Fhp 
2019-30 Tub Restriktioner på Söderströmsbron
2019-31 NB Förlängning sprängning Nob
2019-32 Tub Tri Tub ur bruk i NG förlängs vid skepp 3
2019-33 Tub Sprängning Hägerstensåsen
2019-34 Tub Förlängning Tri Tub ur bruk i Norsborgdepån
2019-35 Tub Tri Tub ur bruk vid Fridhemsplan norrspår
2019-36 Tub Sprängning Hökarängen vecka 25
2019-37 Tub Utrymning tub 1 och 2 Söderströmsbron 24 juni 2019
2019-40 Tub Huvudsignalmärke sätts tillfälligt upp vid Tce och Mrt
2019-41 Tub Tri Tub fortsatt ur bruk i delar av Norsborgsdepån
2019-42 Tub Motspårskörning tub 2 utmed Söderströmsbron samt användande av vx
2019-43 SpvC Elektrisk omläggning av vxl 72 Tce i bruk
2019-44 Tub Ny trafiksträckning Söderströmsbron Tub2
2019-45 Tub Tillfälligt huvudsignalmärke vid TCE pdf1
2019-46 Tub Nödutrymning från byggarbetsplats FHP vid brand
2019-47 Tub Avstängt spår 3 Gullmarsplan
2019-48 Tub Förändring hastighetsbesked mellan SLU och GAS
2019-49 SpvC SM 2019-43 upphävs i sin helhet
2019-50 Tub Tri Tub ur bruk NG 190802-190805
2019-51 Spv Restriktioner vid frånkoppling A35 och A36
2019-52 Driftläget söker ATP-besked slopas vid vissa signaler
2019-53 Sprängningsarbeten intill station Hägerstensåsen
2019-54 Tub Totalavstängning av spåranläggningen söder om station Kungsträdgården
2019-55 Tub Sprängning Slussen
2019-56 Tub Tri Tub tas åter i bruk utmed norrspår FHP - tre dagar före utsatt tid
2019-57 Tub Krav på plattformsvakt vid motspårskörning FHP
2019-58 RB Sprängningsarbeten intill station Roslags Näsby
2019-59 Tub Sprängning Slussen 20190930
2019-60 Tub Förlängning BAS-U, GAS-SLU
2019-61 SpvC Avskärmning i samband med schaktarbete
2019-62 Tub C30 får ej gå på Tub 1 med inkopplad HS
2019-63 Tub Arbete med att säkra elkraft vid strömbortfall till signalsystemet på Tub 1
2019-64 Tub Sprängning intill station Johannelund
2019-65 Tvb Ändrad bansträckning Nus samt Tri ur bruk
2019-66 Tub Huvudsignalmärke sätts tillfälligt upp vid Tce pfd 1
2019-67 Tvb Restriktioner för trafik på Tvärbanan

SM utgivna 2018
05-2018 LB Tillfällig säkerhetsanordning i Aga-depån
06-2018 LB Tri Spv i bruk i Aga-depån
10-2018 C20 vagnar ombyggda för nytt signalsäkerhetssystem som skulle ha installerats på Tub 2
14-2018 Byggnation av stickspår och utbyte av växel Alkärret
16-2018 Formljussignal A vid Waldemarsudde tas ur bruk t.v.
17-2018 Tub Bas-U område Gas-Slu 
35-2018 Tub Ny trafiksträckning Söderströmsbron TUB 1
44-2018 TvB Restriktioner för trafik på hela tvärbanan
46-2018 Ändringar av namn och förkortningar på stationsnamn 
48-2018 TvB Flytt av huvudsignaler
49-2018 Tub Sprängningsarbeten intill station Hökarängen
52-2018 RB Tri Jvg i bruk Vbm - Ösk samt ny banbok
53-2018 SB Östra ut- och infarten till Neg öppnas för fordonsrörelse

SM utgivna 2017
13-2017 Arbete under T-skydd är inte längre tillåtet Skt-Gup söderspår
15-2017 Felaktig friarumsprofil Skt-Gup
16-2017 Förtydligande av Tri Tub par 33, moment 9
33-2017 Tillfällig rutin för spårarbetsplanering
44-2017 Tub Avsaknad av skyddsutrymme Söderströmsbron Tub 1 s-spår

SM utgivna 2016
08-2016 Tillfälligt utökat C-skydd för snöröjning på LB
11-2016 Särskild handhavanderutin vid spärrning
16-2016 Ändrad rutin vid provkörning i Mörby verkstad
21-2016 Omkoppling mellan signalsystem på Tub 2
45-2016 Instruktion vid lokalfrigivning av växlar på TvB
46-2016 Restriktion vid överfart med arbetståg från Tub 1 till Tub 2, Strömbron
50-2016 Skyddsutrymme saknas Gup

SM utgivna 2015
42-2015 Ändring av förkortningar på stationsnamn
43-2015 Tillfälliga rutiner rörande axelräknare på LB 

SM utgivna 2013
02-2013 Säkerhetsfunktioner
20-2013 Nödutg och åtgärder vid brandlarm i Tranebergstunneln

SM utgivna 2012
11-2012 SM angående användare av spårgående arbetsredskap

SM utgivna 2011
05-11 C-skydd

SM utgivna 2010
08-10 Rättelse i Tri Jvg §25 moment 12

SM utgivna 2009
06-09 Tillägg till Tri Tub 
19-09 Förtydligande av Tri rörande arbete med rörliga maskiner på plattform

SM utgivna 2007
28-07 Sprängning Mbp-Skt

E-post:

info@rtcon.se

Orgnr:

556883-6091

© Copyright RTcon AB 2019