Tjänster – Exempel på vad vi hjälper dig med

■ Allt från komplett säkerhetsorganisation inkl. TSÄAP men även enskilda mindre säkerhetsuppdrag i- och nära SLs spårinfrastruktur där vi har tillgång till samtliga behövliga säkerhetsresurser för att du som kund ska kunna arbeta i spår eller i närheten av spår. Vi kan även hjälpa dig som kund med säkerhetsfunktioner för Trafikverkets anläggningar som Riskanalyser, SoS-ledare, TSM, Elsäkerhetsledare, Kopplingsledare samt utbildning i BASÄVISTA och Råd och skyddsansvisningar  
■ Skydds- och säkerhetsplanering, tillsyningsmän, tågvarnare etc. inkl. säkerhetsledning och planering i SLs system BEST-A (/Sitrus)
■ Kompletterande uppföljning av – säkerhet, säkerhetspersonal, TRI etc
■ Kontroller och inspektioner
■ Tillträden, behörigheter, säkerhetsanalyser SLs anläggningar
■ HTSM (Huvudtillsyningsmän)
■ Säkerhetsutredning
■ TSÄAP (Trafiksäkerhetsansvarig person vilket är ett krav för att arbeta med säkerhetsresurser i- och nära SLs spårinfrastruktur) som tjänst till företag.
■ Konsulttjänster, management och affärsrådgivning samt teknisk rådgivning  

free web templates
E-post:

info@rtcon.se

Orgnr:

556883-6091

© Copyright RTcon AB 2021