Tjänster – Exempel på vad vi hjälper dig med

■ Vi är din säkerhetspartner för arbete i spår. Vi hjälper dig med planering och säkerhetspersonal så du kan utföra ditt arbete i spår
■ Allt från komplett säkerhetsorganisation inkl. TSÄAP men även enskilda mindre säkerhetsuppdrag i- och nära spårinfrastruktur där vi har tillgång till samtliga behövliga säkerhetsresurser för att du som kund ska kunna arbeta i spår eller i närheten av spår
■ Vi hjälper dig på alla SLs banor med Skydds- och säkerhetsplanering (SoS), Elsäkerhetsplanering, tillsyningsmän, tågvarnare, lots/arbetstågförare/traktorlots etc. inkl. säkerhetsledning och planering i SLs system BEST-A. Vi hjälper dig även med säkerhetsfunktioner för Trafikverkets anläggningar med Riskanalyser, SoS-ledare, TSM, Elsäkerhetsledare, Kopplingsledare etc. 
■ Kompletterande uppföljning av – säkerhet, säkerhetspersonal, TRI etc
■ Kontroller och inspektioner i anläggningarnaTillträden, behörigheter, säkerhetsanalyser SLs anläggningar
■ HTSM (Huvudtillsyningsmän)
■ Säkerhetsutredning
■ TSÄAP (Trafiksäkerhetsansvarig person vilket är ett krav för att arbeta med säkerhetsresurser i- och nära SLs spårinfrastruktur) som tjänst till företag.
■ Konsulttjänster, management och affärsrådgivning samt teknisk rådgivning  

build a website for free
E-post:

info@rtcon.se

Orgnr:

556883-6091

© Copyright RTcon AB 2023