RTcon AB

Företagsinfo Dokument Kontakta oss
 
Dessa säkerhetsdokument är en sammanställning av de Tri och Säkerhetsmeddelanden som är giltiga. De baseras på SM 01-2018 som sammanställer alla giltiga meddelanden för 2018.

Dokumenten är normalt till för internt bruk men vi har valt att göra dem tillgängliga för våra samarbetspartners och andra. RTcon AB tar
dock inget ansvar för att dessa dokument alltid är korrekt uppdaterade, även om det är vår ambition.
 
PDF filer öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2018-02-15

Banböcker 000 Säkerhetsmedelanden (SM)
     
Roslagsbanan v 4   SM utgivna 2018
Spårväg City v 3.0   01-2018 Förteckning över tidigare utgivna fortfarande gällande TriM och SM
Saltsjöbanan v 6   02-2018 Tub Sprängningsarbeten intill station Johannelund
Tvärbanan v. 8   03-2018 Tub Sprängning intill station JOL ers SM 02-2018
Nockebybanan   04-2018 SpvC Flyttning av provisorisk stoppbock vid Ktg
Lidingöbanan v 3   05-2018 LB Tillfällig säkerhetsanordning i Aga-depån
Tunnelbanan   06-2018 LB Tri Spv i bruk i Aga-depån
    07-2018 SPvC Avlysning av stickspår beläget på Alkärrets depåområde vid Falkenbergsg
Tri   08-2018 SpvC Flyttning av provisorisk stoppbock vid Ktg, ersätter SM 04-2018
    09-2018 LB V-försignaler i bruk efter Gåshaga
Tri Bygg Utg 2   10-2018 Tub C 20 ombyggda för nytt signalsäkerhetssystem som skulle ha installerats på TUB 2
Tri Jvg Utg 1   11-2018 LB Sprängningsarbeten intill station AGA
Tri Spv Utg 2    
Tri Tub   SM utgivna 2017
    13-2017 Arbete under T-skydd är inte längre tillåtet Skt-Gup söderspår
    15-2017 Felaktig friarumsprofil Skt-Gup
TriM   16-2017 Förtydligande av Tri Tub par 33, moment 9
    27-2017 Ny trafiksträckning Söderströmsbron Tub 2
TriM 01-2013 Tub   33-2017 Tillfällig rutin för spårarbetsplanering
TriM 03-2013 Spv   38-2017 RB Enb-Dje skyddsutrymme saknas
TriM 04-2013 Jvg   42-2017 Tvb Restriktioner för trafik på hela Tvärbanan
TriM 05-2013 Jvg   44-2017 Tub Avsaknad av skyddsutrymme Söderströmsbron Tub 1 s-spår
TriM 01-2014 Tub   45-2017 Förändrad funktion vid plattformsövergång Erstaviksbadet
TriM 02-2014 Spv   46-2017 SB Östra in-utfart NEG-depån är fortsatt tagen ur bruk
TriM 03-2014 Spv    
TriM 04-2014 Spv   SM utgivna 2016
TriM 01-2015 Spv   08-2016 Tillfälligt utökat C-skydd för snöröjning på LB
TriM 07-2017 Jvg   11-2016 Särskild handhavanderutin vid spärrning
TriM 08-2017 Jvg   14-2016 C20 ombyggda för nya signalsystem Tub2
    16-2016 Ändrad rutin vid provkörning i Mörby verkstad
SLM   21-2016 Omkoppling mellan signalsystem på Tub 2
    28-2016 Spärrning vid spårbeträdande vid Ålkistan på RB
Spv 001/09   39-2016 Permanenta hastighetsbegränsningar kring Djurgårdsbron SpvC
Spv 001/10   45-2016 Instruktion vid lokalfrigivning av växlar på Tvärbanan
Jvg 001/10   46-2016 Restriktion vid överfart med arbetståg från Tub 1 till Tub 2, Strömbron
    50-2016 Skyddsutrymme saknas GUP
SSÄ INS    
    SM utgivna 2015
INS-0080   43-2015 Tillfälliga rutiner rörande axelräknare pa Lidingöbanan
INS-0507    
INS-0509   SM utgivna 2013
INS-0515   02-2013 Säkerhetsfunktioner
INS-0516   20-2013 Nödutg och åtgärder vid brandlarm i Tranebergstunneln
INS-0517    
INS-0518   SM utgivna 2012
INS-0519   11-2012 SM angående användare av spårgående arbetsredskap
INS-0520    
    SM utgivna 2011
Övrigt   05-11 C-skydd
     
Säkerhet i Spår 2016   SM utgivna 2010
    08-10 Rättelse i Tri Jvg §25 moment 12
     
    SM utgivna 2009
    06-09 Tillägg till Tri Tub
    19-09 Förtydligande av Tri rörande arbete med rörliga maskiner på plattform
     
    SM utgivna 2007
    28-07 Sprängning Mbp-Skt
 
E-post: info@rtcon.se Facebook

Besöks adress: Fyrvaktarkroken 17C, 121 32 Enskededalen