RTcon AB

Företagsinfo Dokument Lokaler Kontakta oss
 
Dessa säkerhetsdokument är en sammanställning av de Tri och Säkerhetsmeddelanden som är giltiga. De baseras på SM 01-2017 som sammanställer alla giltiga meddelanden för 2016.

Dokumenten är normalt till för internt bruk men vi har valt att göra dem tillgängliga för våra entreprenörer och andra. RTcon AB tar dock inget ansvar för att dessa dokument alltid är korrekt uppdaterade, även om det är vår ambition.
 
PDF filer öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2017-06-22

Banböcker 000 Säkerhetsmedelanden (SM)
     
Roslagsbanan v 3   SM utgivna 2017
Spårväg City v 3.0   01-2017 Förteckning över tidigare utgivna fortfarande gällande SLM, TriM och SM
Saltsjöbanan v 5   02-2017 Restriktioner på Solnagrenen samt införande av ATP
Tvärbanan utg 7   03-2017 Spårändringar Rnb samt Tri JVG tar ur bruk Rnb-Vis
Nockebybanan   04-2017 Tri Jvg tas ur bruk mellan Fsu-Ekg på RB
Lidingöbanan v 3   05-2017 Ibruktagande av Tri Tub i del av Hammarbydepån
Tunnelbanan   06-2017 Förändrad linjesträckning linje 7 och Tri Spv i bruk
    07-2017 Tillfällig avstängning av ATP-systemet på hela Solnagrenen
Tri   08-2017 Tri Jvg ur bruk mellan Vis och Fsu samt mellan Ekg och Kår på RB
    09-2017 Restriktioner för spårbeträdande Slu-Gas
Tri Bygg Utg 2   10-2017 Tri Spv tas ur bruk mellan Alvik och Sickla Udde
Tri Jvg Utg 1   11-2017 Magnetlåset för övergångsväxlarna mellan Tvb och Tub1 indikerar ur kontroll
Tri Spv Utg 2   12-2017 Tri Spv tas ur bruk mellan Alv och SiU
Tri Tub   13-2017 Arbete under T-skydd är inte längre tillåtet Skt-Gup söderspår
    14-2017 Östra in- och utfarten till NEG-depån tillfälligt ur bruk
TriM   15-2017 Felaktig friarumsprofil Skt-Gup
    16-2017 Förtydligande av Tri Tub par 33, moment 9
TriM 01-2013 Tub   19-2017 Tri Jvg tas ur bruk på Saltsjöbanan
TriM 03-2013 Spv    
TriM 04-2013 Jvg   SM utgivna 2016
TriM 05-2013 Jvg   07-2016 Ändring Nytt behörighetsregister
TriM 01-2014 Tub   08-2016 Tillfälligt utökat C-skydd för snöröjning på LB
TriM 02-2014 Spv   10-2016 Flyttning av depågräns Högdalsdepån
TriM 03-2014 Spv   11-2016 Särskild handhavanderutin vid spärrning
TriM 04-2014 Spv   12-2016 Ibruktagande av Tri Tub i nya Multihall HY
TriM 01-2015 Spv   13-2016 Tri Tub tas ur bruk i delar av Högdalsdepån
TriM 01-2017 Tub   24-2016 Borttagen gångfålla TvB Alvik och uppsättning av stoppmärken
TriM 04-2017 Tub   25-2016 Ändring av Sth på vissa platser längs Lidingöbanan
TriM 05-2017 Tub   28-2016 Spärrning vid spårbeträdande vid Ålkistan på RB
    30-2016 Tri Tub i bruk inom hela spårområdet norr om Hjulsta
SLM   33-2016 Avkortning av spåranläggning mot fd SH depån
    34-2016 Tri Jvg tas åter i bruk på SB sträckan HED SBN SLN
Spv 001/09   36-2016 Förändrad linjesträckning för linje 7 Wau - Nmt
Spv 001/10   39-2016 Permanenta hastighetsbegränsningar kring Djurgårdsbron SpvC
Jvg 001/10   41-2016 Tillfällig hållplats SiU och klätterväxel
    42-2016 Huvudsignalmärke NG
SSÄ INS   43-2016 Tri Spv tas ur bruk vid Sickla Udde
    44-2016 Ny funktion för växlar i Neglingedepån
INS-0080   45-2016 Instruktion vid lokalfrigivning av växlar på Tvärbanan
INS-0507   46-2016 Restriktion vid överfart med arbetståg från Tub 1 till Tub 2, Strömbron
INS-0509   50-2016 Skyddsutrymme saknas GUP
INS-0515   51-2016 Förlängning av tidigare utgiven SM 36-2016
INS-0518    
    SM utgivna 2015
Övrigt   14-2015 C-skydd for sprängning i gatuspår
    20-2015 Stängning av C-spårets norra del mellan Slussen och Gamla stan
Säkerhet i Spår   40-2015 TFs säkerhetsbestämmelser ändrar förkortning till SÄB m.m
    43-2015 Tillfälliga rutiner rörande axelräknare pa Lidingöbanan
    49-2015 Förändringar vid hållplats Styrmansgatan
    52-2015 TvB restriktioner på Solnagrenen ersätter SM 38-2015
     
    SM utgivna 2013
    02-2013 Säkerhetsfunktioner
    20-2013 Nödutg och åtgärder vid brandlarm i Tranebergstunneln
     
    SM utgivna 2012
    11-2012 SM angående användare av spårgående arbetsredskap
     
    SM utgivna 2011
    05-11 C-skydd
     
    SM utgivna 2010
    08-10 Rättelse i Tri Jvg §25 moment 12
    19-10 Förtydligande av Tri Tub § 04 Beträdande av spår
     
    SM utgivna 2009
    06-09 Tillägg till Tri Tub
    19-09 Förtydligande av Tri rörande arbete med rörliga maskiner på plattform
     
    SM utgivna 2007
    28-07 Sprängning Mbp-Skt
 
E-post: info@rtcon.se Facebook

Besöks adress: Fyrvaktarkroken 17A, 121 32 Enskededalen