RTcon AB

Företagsinfo Dokument Kontakta oss
 
Dessa säkerhetsdokument är en sammanställning av de Tri och Säkerhetsmeddelanden som är giltiga. De baseras på SM 01-2017 som sammanställer alla giltiga meddelanden för 2016.

Dokumenten är normalt till för internt bruk men vi har valt att göra dem tillgängliga för våra entreprenörer och andra. RTcon AB tar dock inget ansvar för att dessa dokument alltid är korrekt uppdaterade, även om det är vår ambition.
 
PDF filer öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2018-01-11

Banböcker 000 Säkerhetsmedelanden (SM)
     
Roslagsbanan v 4   SM utgivna 2018
Spårväg City v 3.0   01-2018 Förteckning över tidigare utgivna fortfarande gällande TriM och SM
Saltsjöbanan v 6   02-2018 Tub Sprängningsarbeten intill station Johannelund
Tvärbanan v. 8   03-2018 Tub Sprängning intill station JOL ers SM 02-2018
Nockebybanan   04-2018 SpvC Flyttning av provisorisk stoppbock vid Ktg
Lidingöbanan v 3    
Tunnelbanan   SM utgivna 2017
    13-2017 Arbete under T-skydd är inte längre tillåtet Skt-Gup söderspår
Tri   15-2017 Felaktig friarumsprofil Skt-Gup
    16-2017 Förtydligande av Tri Tub par 33, moment 9
Tri Bygg Utg 2   27-2017 Ny trafiksträckning Söderströmsbron Tub 2
Tri Jvg Utg 1   33-2017 Tillfällig rutin för spårarbetsplanering
Tri Spv Utg 2   38-2017 RB Enb-Dje skyddsutrymme saknas
Tri Tub   42-2017 Tvb Restriktioner för trafik på hela Tvärbanan
    44-2017 Tub Avsaknad av skyddsutrymme Söderströmsbron Tub 1 s-spår
    45-2017 Förändrad funktion vid plattformsövergång Erstaviksbadet
TriM   46-2017 SB Östra in-utfart NEG-depån är fortsatt tagen ur bruk
     
TriM 01-2013 Tub   SM utgivna 2016
TriM 03-2013 Spv   08-2016 Tillfälligt utökat C-skydd för snöröjning på LB
TriM 04-2013 Jvg   11-2016 Särskild handhavanderutin vid spärrning
TriM 05-2013 Jvg   14-2016 C20 ombyggda för nya signalsystem Tub2
TriM 01-2014 Tub   16-2016 Ändrad rutin vid provkörning i Mörby verkstad
TriM 02-2014 Spv   21-2016 Omkoppling mellan signalsystem på Tub 2
TriM 03-2014 Spv   28-2016 Spärrning vid spårbeträdande vid Ålkistan på RB
TriM 04-2014 Spv   39-2016 Permanenta hastighetsbegränsningar kring Djurgårdsbron SpvC
TriM 01-2015 Spv   45-2016 Instruktion vid lokalfrigivning av växlar på Tvärbanan
TriM 07-2017 Jvg   46-2016 Restriktion vid överfart med arbetståg från Tub 1 till Tub 2, Strömbron
TriM 08-2017 Jvg   50-2016 Skyddsutrymme saknas GUP
     
SLM   SM utgivna 2015
    43-2015 Tillfälliga rutiner rörande axelräknare pa Lidingöbanan
Spv 001/09    
Spv 001/10   SM utgivna 2013
Jvg 001/10   02-2013 Säkerhetsfunktioner
    20-2013 Nödutg och åtgärder vid brandlarm i Tranebergstunneln
SSÄ INS    
    SM utgivna 2012
INS-0080   11-2012 SM angående användare av spårgående arbetsredskap
INS-0507    
INS-0509   SM utgivna 2011
INS-0515   05-11 C-skydd
INS-0516    
INS-0517   SM utgivna 2010
INS-0518   08-10 Rättelse i Tri Jvg §25 moment 12
INS-0519    
INS-0520   SM utgivna 2009
    06-09 Tillägg till Tri Tub
Övrigt   19-09 Förtydligande av Tri rörande arbete med rörliga maskiner på plattform
     
Säkerhet i Spår 2016   SM utgivna 2007
    28-07 Sprängning Mbp-Skt
 
E-post: info@rtcon.se Facebook

Besöks adress: Fyrvaktarkroken 17C, 121 32 Enskededalen