RTcon AB

Företagsinfo Dokument Kontakta oss
 
Dessa säkerhetsdokument är en sammanställning av de Tri och Säkerhetsmeddelanden som är giltiga. De baseras på SM 01-2019 som sammanställer alla giltiga meddelanden för 2019.

Dokumenten är normalt till för internt bruk men vi har valt att göra dem tillgängliga för våra samarbetspartners och andra. RTcon AB tar
dock inget ansvar för att dessa dokument alltid är korrekt uppdaterade, även om det är vår ambition.
 
PDF filer öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2019-01-10

Banböcker 000 Säkerhetsmedelanden (SM)
     
Roslagsbanan v 5   SM utgivna 2019
Spårväg City v 4   2019-01 Förteckning över äldre fortfarande gällande SLM, TriM och SM
Saltsjöbanan v 6   2019-02 Tub Förlängd giltighetstid för SM 17-2018 Bas-U område GAS-SLU
Tvärbanan v. 9   2019-03 SpvC Tri Spv ur bruk på spår 1 i Alkärrshallen
Nockebybanan    
Lidingöbanan v 4   SM utgivna 2018
Tunnelbanan   05-2018 LB Tillfällig säkerhetsanordning i Aga-depån
    06-2018 LB Tri Spv i bruk i Aga-depån
Tri   10-2018 Tub C 20 ombyggda för nytt signalsäkerhetssystem som skulle ha installerats på TUB 2
    14-2018 Byggnation av stickspår och utbyte av växel Alkärret
Tri Bygg Utg 2   16-2018 Formljussignal A vid Waldemarsudde tas ur bruk t.v.
Tri Jvg Utg 1   17-2018 Tub Bas-U område Gamla stan-Slussen
Tri Spv Utg 2   35-2018 Tub Ny trafiksträckning Söderströmsbron Tub1
Tri Tub   44-2018 Tvb Restriktioner för trafik på hela tvärbanan
    46-2018 Nya stationsnamn FUT
TriM   48-2018 TvB Flytt av huvudsignaler
    49-2018 Tub Sprängningsarbeten intill station Hökarängen
TriM 01-2013 Tub   52-2018 RB Tri Jvg i bruk Vbm - Ösk samt ny banbok
TriM 03-2013 Spv   53-2018 SB Östra ut- och infarten till NEG öppnas för fordonsrörelse
TriM 04-2013 Jvg    
TriM 05-2013 Jvg   SM utgivna 2017
TriM 01-2014 Tub   13-2017 Arbete under T-skydd är inte längre tillåtet Skt-Gup söderspår
TriM 02-2014 Spv   15-2017 Felaktig friarumsprofil Skt-Gup
TriM 03-2014 Spv   16-2017 Förtydligande av Tri Tub par 33, moment 9
TriM 04-2014 Spv   33-2017 Tillfällig rutin för spårarbetsplanering
TriM 01-2015 Spv   44-2017 Tub Avsaknad av skyddsutrymme Söderströmsbron Tub 1 s-spår
TriM 07-2017 Jvg    
TriM 08-2017 Jvg   SM utgivna 2016
TriM 02-2018 Jvg   08-2016 Tillfälligt utökat C-skydd för snöröjning på LB
TriM 03-2018 Spv   11-2016 Särskild handhavanderutin vid spärrning
TriM 04-2018 Pendel   16-2016 Ändrad rutin vid provkörning i Mörby verkstad
    21-2016 Omkoppling mellan signalsystem på Tub 2
SLM   45-2016 Instruktion vid lokalfrigivning av växlar på Tvärbanan
    46-2016 Restriktion vid överfart med arbetståg från Tub 1 till Tub 2, Strömbron
Spv 001/09   50-2016 Skyddsutrymme saknas GUP
Spv 001/10    
Jvg 001/10   SM utgivna 2015
    42-2015 Ändring av förkortningar på stationsnamn
SSÄ SÄB   43-2015 Tillfälliga rutiner rörande axelräknare pa Lidingöbanan
     
SÄB-0415   SM utgivna 2013
    02-2013 Säkerhetsfunktioner
SSÄ INS   20-2013 Nödutg och åtgärder vid brandlarm i Tranebergstunneln
     
INS-0080   SM utgivna 2012
INS-0507   11-2012 SM angående användare av spårgående arbetsredskap
INS-0509    
INS-0515   SM utgivna 2011
INS-0516   05-11 C-skydd
INS-0517    
INS-0518   SM utgivna 2010
INS-0519   08-10 Rättelse i Tri Jvg §25 moment 12
INS-0520    
INS-0567   SM utgivna 2009
    06-09 Tillägg till Tri Tub
Övrigt   19-09 Förtydligande av Tri rörande arbete med rörliga maskiner på plattform
     
Säkerhet i Spår 2016   SM utgivna 2007
    28-07 Sprängning Mbp-Skt
 
E-post: info@rtcon.se Facebook

Besöks adress: Fyrvaktarkroken 17C, 121 32 Enskededalen