RTcon AB

Företagsinfo Dokument Kontakta oss
 
Dessa säkerhetsdokument är en sammanställning av de Tri och Säkerhetsmeddelanden som är giltiga. De baseras på SM 01-2018 som sammanställer alla giltiga meddelanden för 2018.

Dokumenten är normalt till för internt bruk men vi har valt att göra dem tillgängliga för våra samarbetspartners och andra. RTcon AB tar
dock inget ansvar för att dessa dokument alltid är korrekt uppdaterade, även om det är vår ambition.
 
PDF filer öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2018-12-05

Banböcker 000 Säkerhetsmedelanden (SM)
     
Roslagsbanan v 4   SM utgivna 2018
Spårväg City v 4   01-2018 Förteckning över tidigare utgivna fortfarande gällande TriM och SM
Saltsjöbanan v 6   02-2018 Tub Sprängningsarbeten intill station Johannelund
Tvärbanan v. 9   03-2018 Tub Sprängning intill station JOL ers SM 02-2018
Nockebybanan   04-2018 SpvC Flyttning av provisorisk stoppbock vid Ktg
Lidingöbanan v 4   05-2018 LB Tillfällig säkerhetsanordning i Aga-depån
Tunnelbanan   06-2018 LB Tri Spv i bruk i Aga-depån
    07-2018 SPvC Avlysning av stickspår beläget på Alkärrets depåområde vid Falkenbergsg
Tri   08-2018 SpvC Flyttning av provisorisk stoppbock vid Ktg, ersätter SM 04-2018
    09-2018 LB V-försignaler i bruk efter Gåshaga
Tri Bygg Utg 2   10-2018 Tub C 20 ombyggda för nytt signalsäkerhetssystem som skulle ha installerats på TUB 2
Tri Jvg Utg 1   11-2018 LB Sprängningsarbeten intill station AGA
Tri Spv Utg 2   12-2018 Tub Omkopplingsarbete TLC 2
Tri Tub   13-2018 Tub 1 Lastrestriktioner Söderströmsbron
    14-2018 Byggnation av stickspår och utbyte av växel Alkärret
TriM   15-2018 Tub Flytt av hållmärke Tub 2, Slu
    16-2018 Formljussignal A vid Waldemarsudde tas ur bruk t.v.
TriM 01-2013 Tub   17-2018 Tub Bas-U område Gamla stan-Slussen
TriM 03-2013 Spv   18-2018 Tub Spänningssättning av strömskenan i Norsborgsdepån
TriM 04-2013 Jvg   19-2018 Tub 2 Återställning efter läckage vid Sätra
TriM 05-2013 Jvg   20-2018 SpvC Avskärmning av Waldemarsudde i samband med underhållsarbete
TriM 01-2014 Tub   21-2018 SB Östra in-utfart Neglingedepån fortsatt tagen ur bruk
TriM 02-2014 Spv   22-2018 RB Brist av skyddsutrymme åtgärdats mellan Enb och Dje
TriM 03-2014 Spv   23-2018 Tub Tri Tub tas i bruk i Norsborgsdepån
TriM 04-2014 Spv   24-2018 Tub ombyggnadsarbeten vid Gup och Skb
TriM 01-2015 Spv   Ä-24-2018 Tub ombyggnadsarbeten vid Gup och Skb
TriM 07-2017 Jvg   25-2018 SpvC Vägarbete vid Waldemarsudde
TriM 08-2017 Jvg   27-2018 Tub Sprängningsarbeten vid stn Johannelund
TriM 02-2018 Jvg   28-2018 RB Tri Jvg ur bruk mellan Vbm och Ösk
TriM 03-2018 Spv   29-2018 Tub Sprängningsarbeten vid Hökarängen
TriM 04-2018 Pendel   30-2018 SpvC Vägarbeten vid Waldemars udde
    31-2018 Tub Ombyggnad Skb-Gup 2
SLM   32-2018 SpvC Tillfällig stoppbock söder om Kungsträdgården
    33-2018 SpvC Tillfällig stoppbock norr om hpl Ktg flyttas
Spv 001/09   34-2018 SB & Tvb Sprängning intill station Sickla
Spv 001/10   35-2018 Tub Ny trafiksträckning Söderströmsbron Tub1
Jvg 001/10   36-2018 SpvC Stoppbock norr om hpl Ktg ersätts av hindermärke
    37-2018 SpvC Tri Spv tas i bruk för sträckan Ktg - Tce
SSÄ SÄB   38-2018 TUB Sprängningsarbeten intill station Hökarängen
    39-2018 Tub Driftsättning Skb-Gup
SÄB-0415   40-2018 Tub Omkopplingsarbete TLC 3
    41-2018 SpvC Ny Banbok för Spårväg City
SSÄ INS   42-2018 LB Ny Banbok för Lidingöbanan
    43-2018 Tub Sprängning Johannelund
INS-0080   44-2018 Tvb Restriktioner för trafik på hela tvärbanan
INS-0507   45-2018 Tub Sprängning Hägerstensåsen
INS-0509   46-2018 Nya stationsnamn FUT
INS-0515   48-2018 TvB Flytt av huvudsignaler
INS-0516   49-2018 Tub Sprängningsarbeten intill station Hökarängen
INS-0517   50-2018 Tub Återflytt av hållmärke vid pfd 2, Slussen
INS-0518   51-2018 RB Utökat område Tri Jvg ur bruk Vbm - Ösk
INS-0519   52-2018 RB Tri Jvg i bruk Vbm - Ösk samt ny banbok
INS-0520   53-2018 SB Östra ut- och infarten till NEG öppnas för fordonsrörelse
INS-0567    
    SM utgivna 2017
Övrigt   13-2017 Arbete under T-skydd är inte längre tillåtet Skt-Gup söderspår
    15-2017 Felaktig friarumsprofil Skt-Gup
Säkerhet i Spår 2016   16-2017 Förtydligande av Tri Tub par 33, moment 9
    27-2017 Ny trafiksträckning Söderströmsbron Tub 2
    33-2017 Tillfällig rutin för spårarbetsplanering
    38-2017 RB Enb-Dje skyddsutrymme saknas
    42-2017 Tvb Restriktioner för trafik på hela Tvärbanan
    44-2017 Tub Avsaknad av skyddsutrymme Söderströmsbron Tub 1 s-spår
    45-2017 Förändrad funktion vid plattformsövergång Erstaviksbadet
    46-2017 SB Östra in-utfart NEG-depån är fortsatt tagen ur bruk
     
    SM utgivna 2016
    08-2016 Tillfälligt utökat C-skydd för snöröjning på LB
    11-2016 Särskild handhavanderutin vid spärrning
    14-2016 C20 ombyggda för nya signalsystem Tub2
    16-2016 Ändrad rutin vid provkörning i Mörby verkstad
    21-2016 Omkoppling mellan signalsystem på Tub 2
    28-2016 Spärrning vid spårbeträdande vid Ålkistan på RB
    39-2016 Permanenta hastighetsbegränsningar kring Djurgårdsbron SpvC
    45-2016 Instruktion vid lokalfrigivning av växlar på Tvärbanan
    46-2016 Restriktion vid överfart med arbetståg från Tub 1 till Tub 2, Strömbron
    50-2016 Skyddsutrymme saknas GUP
     
    SM utgivna 2015
    43-2015 Tillfälliga rutiner rörande axelräknare pa Lidingöbanan
     
    SM utgivna 2013
    02-2013 Säkerhetsfunktioner
    20-2013 Nödutg och åtgärder vid brandlarm i Tranebergstunneln
     
    SM utgivna 2012
    11-2012 SM angående användare av spårgående arbetsredskap
     
    SM utgivna 2011
    05-11 C-skydd
     
    SM utgivna 2010
    08-10 Rättelse i Tri Jvg §25 moment 12
     
    SM utgivna 2009
    06-09 Tillägg till Tri Tub
    19-09 Förtydligande av Tri rörande arbete med rörliga maskiner på plattform
     
    SM utgivna 2007
    28-07 Sprängning Mbp-Skt
 
E-post: info@rtcon.se Facebook

Besöks adress: Fyrvaktarkroken 17C, 121 32 Enskededalen